Sklapanje motora

  • Sklapanje polu-motora

Nakon kompletne mašinske obrade svih delova motora, u našoj radionici vršimo sklapanje polu-motora po odgovarajućim tehničkim podacima proizvođača.

  • Sklapanje motora
Sklapanje motora

Sklapanje motora

Sklapanje motora Sklapanje motora

Sklapanje polu-motora

Sklapanje polu-motora Sklapanje polu-motora