Početna : :  Obrada bloka motora
 

Obrada bloka motora

  • Bušenje i honovanje cilindara
    po najnovijoj svetskoj tehnologiji
    - plato honovanje
  • Ugradnja cilindarskih košuljica
  • Trnovanje kućišta radilice
  • Ravnanje bloka
Opseg rada:
mm
Prečnici bušenja min. - max.
51-151

Prečnici honovanja min. - max.

60-151
 
Pojedinačne operacije  
Bušenje bloka motora Honovanje
Trnovanje Ravnanje bloka motora